تفلیس ، گرجستان باتومی ، باتومی
بازدید مدیران شرکت هواپیمایی آلیتالیا از هلدینگ گردشگری مارکوپولو

بازدید مدیران شرکت هواپیمایی آلیتالیا از هلدینگ گردشگری مارکوپولو
پنج شنبه, 6 شهریور 1393
بازدید مدیرعامل و همکاران شرکت هواپیمایی آلیتالیا درایران با هدف توسعه همکاریهای...
بازدید مدیران کل گردشگری از حرکت بزرگترین گروه گردشگری داخلی مارکوپولو

بازدید مدیران کل گردشگری از حرکت بزرگترین گروه گردشگری داخلی مارکوپولو
دوشنبه, 13 مرداد 1393
بازدید مدیران کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و دفتر برنامه ریزی سازمان...